הצהרת אתיקה

אין צורך למלא את ההצהרה. בהגשת המועמדות מאשרים יו"ר ומנכ"ל העמותה כי הם עומדים בהצהרת האתיקה, ולא מתקיים לגביהם דבר מן האמור בה. הכתוב מתייחס לעמותה מטעמי נוחות בלבד, וחל בשינויים מחייבים על כלל האותות והציונים לשבח המוענקים.

אנא ענו על השאלות הבאות: