על אודות האותות

השנה, כבשנים עברו, יוענקו ע"י ארגון מידות, אותות האפקטיביות לעשייה חברתית. האותות מוענקים מתוך כוונה לעודד עשייה חברתית אפקטיבית בישראל – עשייה משפיעה המחוללת שינוי משמעותי בחיי מוטבי המגזר החברתי.

מטרות הענקת האותות

בחירת הזוכים

הזוכים בכל הקטגוריות ייבחרו על ידי ועדה ציבורית.
תעודות הוקרה בחתימת נשיאת הוועדה ויושבת הראש שלה יוענקו לזוכים באותות.

סוגי האותות

האותות יעונקו בקטגוריות הבאות:

1. הוועדה הציבורית תעניק מידי שנה, אות לעמותה אפקטיבית העונה לקריטריונים המפורטים להלן. 

2. הוועדה הציבורית תהיה רשאית להעניק אותות נוספים, לעמותות, בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם למועמדים שיוצגו בפניה, בקטגוריות  שלהלן: 

3. הוועדה הציבורית תהיה רשאית להעניק ציון לשבח לפעילות חברתית בעלת אימפקט חברתי מדיד, בהתאם לשיקול דעתה.

 

הוועדה הציבורית לבחירת הזוכים באותות

1.  הזוכים בכל הקטגוריות ייבחרו על ידי ועדה ציבורית. הוועדה הציבורית רשאית, לפי שיקול דעתה ובאישור נשיאת הוועדה, לפעול בכל דרך שתיראה לה יעילה וצודקת כדי למלא את תפקידה, גם תוך שינוי ההליכים הכלולים בתקנון, ובלבד שהגינות ההליך לא תיפגע. 
2. נציגי עמותות שזכו באותות יוזמנו לשמש כחברי הוועדה הציבורית החל מהשנה שלאחר זכייתם ולמשך 3 שנים, ובלבד שבמשך תקופה זו תמשיך הוועדה להעניק את האות בו זכו. 

 

חברי הוועדה הציבורית להענקת האותות

נשיאת הוועדה
הילה גרסטל - נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (בדימוס) ונציבת הביקורת הראשונה על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות.

יו"ר הוועדה
חיים דהאן - מייסד עמותת אופנים, הזוכה באות המשקיע הפרטי האפקטיבי לשנת 2013.

לקריאה נוספת לחצו כאן.

קריטריונים לבחירת הזוכים

פירוט הקריטריונים לבחירת הזוכים בכל הקטגוריות ניתן למצוא בתקנון אותות האפקטיביות.
לתקנון לחצו כאן.

הגשת מועמדויות

1. הגשת מועמדות לאות לעמותה אפקטיבית תתבצע על ידי העמותה עצמה.
2. הגשת מועמדות לציון לשבח לפעילות חברתית בעלת אימפקט חברתי מדיד תתבצע על ידי הגוף אשר מפעיל את הפעילות. במידה והפעילות מתקיימת במסגרת שיתוף פעולה, המועמדות תוגש על ידי אחד הגופים השותפים.
3. הגשת מועמדויות תתבצע באתר מידות החל מיום 4.11.18 ועד יום 29.11.18 בשעה 15:00 באמצעות טפסי הגשת מועמדות שמופיעים בראש העמוד.

 

הענקת האותות

1. אותות האפקטיביות לעשייה חברתית יוענקו בכנס מידות 2019. מועד הכנס יפורסם בהמשך.
2. לזוכים יוענקו תעודות ממוסגרות בחתימת נשיאת הוועדה ויושב הראש שלה.